به وبسایت آموزشی موسسه غیرانتفاعی گیل خوش آمدید | تلفن تماس : 01334675448 | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ویژگی تصویر

قاسم آقاجانی

  /  قاسم آقاجانی

قاسم آقاجانی

استاد

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود سازمان ها برجای گذارد، قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم.بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد آموزش های الکترونیکی در موسسات و مراکز مختلف دانشگاهی است.

ایمیل:aghajani101@gmail.com

مهندسی فناوری اطلاعات

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور